กระตุ้นยอดขายง่ายๆด้วยการโฆษณาผ่าน Google ในรูปแบบต่างๆ

Google เป็นยิ่งกว่าเว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล (Search Engine) แต่ยังสามารถใช้งานโฆษณาผ่าน Google ได้อีกด้วย การโฆษณาผ่าน Google จะเป็นโฆษณาจากพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลด้วยการใช้ Keyword ของผู้ใช้เป็นหลัก เพื่อให้ผู้ค้นหาได้พบเว็บไซต์ของผู้ที่ต้องการโฆษณาผ่าน Google อันดับต้นๆ เพื่อเป็นตัวเลือกอันดับแรกของผู้ค้นหาที่จะเลือกสินค้า โดยปกติแล้วพฤติกรรมการค้นหาของผู้ใช้ Google นั้นจะเลือกค้นหาไม่ลึก และส่วนมากจะเลือกเว็บไซต์อันต้นๆเป็นหลักในการตัดสินใจ

การโฆษณาผ่าน Google ที่ทำให้ติดอันดับต้นๆอยู่บนหน้าการค้นหานั้นมีอยู่ 2 รูปแบบ
1.SEO – เป็นการทำโฆษณาที่ค่อนข้างยากแต่ไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับ Google ในการโฆษณา ซึ่งการติดอันดับของเว็บมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงและมีความซับซ้อนค่อนข้างสูงในการทำ SEO ทำให้การทำ SEO ต้องใช้งบประมาณในการจ้างทางเอเจนซี่สูง
2.Google Adwords – มีระบบการโฆษณาผ่าน Google ที่คล้ายๆกับ SEO ตรงที่เป็นเว็บไซต์อันดับต้นๆในการค้นหาเช่นกัน Google Adwords สังเกตดูดีๆจะเห็นอักษร “AD” สี่เหลี่ยมสีเหลืองเล็กๆหน้าชื่อเว็บไซต์ในหน้าค้นหา

Google Adwords ผู้ทีโฆษณาต้องเสียค่าบริการให้กับทาง Google เมื่อผู้ที่ค้นหานั้นคลิก ค่าใช้จ่ายในการโฆษณานั้นสามารถควบคุมงบประมาณนั้นได้และค่าใช้จ่ายนั้นอาจจะเกินได้ 20 % จากที่กำหนดไว้ใน Diary Budget เพราะว่าทาง Google ไม่อยากจะให้ผู้ที่ลงโฆษณานั้นเสียโอกาสต่อการโฆษณาผ่าน Google Adwords

Google Adwords สามารถแบ่งรูปแบบการค้นหา Keyword ได้ 5 แบบดังนี้
– Board Match : เป็นการค้นหาแบบกว้าง
– Board Match Modifier : ต้องใช้ Keyword + Keyword ที่ตรงกันทั้งหมดจึงจะค้นหาเจอ
– Phrase Match : ต้องใช้ Keyword เป็นวลีติดต่อกันจึงจะค้นหาเจอ
– Exact Match Keyword : จำเป็นต้องตรงกันเท่านั้น
– Negative Keyword : เป็นการปกปิด Keyword เช่น Keyword ผู้หญิง หากค้นหานั้นจะไม่เจอ เพื่อปิดบังในส่วนนั้นๆที่ไม่ต้องการให้ค้นหาเจอ
การโฆษณาผ่าน Google นั้นไม่ได้มีเพียงบนหน้าการค้นหา Google นั้นยังได้มีบริการโฆษณาที่มีชื่อว่า Google Display Network (GDN) เป็นตัวเชื่อมโยงไปสู่กลุ่มเป้าหมายโดยที่ไม่ต้องรอเวลาให้ลูกค้าเข้ามาหา
Google Display Network จะโฆษณาในรูปแบบ Banner ไปฝากยังเว็บไซต์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวสินค้า เช่น ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ก็จะฝาก Banner ไปยังเว็บไซต์ประเภทรถ เป็นต้น
Google Display Network สามารถตั้งกลุ่มเป้าหมายได้ 5 เภทได้แก่
– Keyword : คำหลัก
– Topic : เลือกจากหมวดหมู่
– Placement : แสดงผลตามเว็บที่เลือก
– Interest : ความชื่นชอบและความสนใจ
– Remarketing : การขึ้นมาตอกย้ำให้เกิดการจดจำ เมื่อคลิกเข้าชมแต่ยังไม่มีการทำการใดๆ ตัวโฆษณาจะฝัง Cookie ไปยังคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ตัวโฆษณานั้นตามไปขึ้นเว็บไซต์อื่นๆที่มี Banner ของ Google Display Network อยู่ แต่การ Remarketing นั้นจะมีอายุจำกัด